Hoe werkt zo'n online verkoop?

1 mei '17

Je kunt tegenwoordig alles online vinden, dus waarom niet de complete verkoopinformatie van een nieuwe woning? Op het moment dat de verkoop start zetten wij daarom alle stukken over de woningen online. Zo kun je makkelijk alles bekijken wanneer jou dat uitkomt.

Inschrijven via jouw 'Mijn Eigen Huis' account

De verkoop van de nieuwe woningen in Stelaertshoeve start medio juni. Op dat moment zijn alle stukken die je nodig hebt om een volledig beeld te krijgen van de woningen te downloaden op de website. Denk hierbij onder andere aan de verkoopinformatie, prijslijst, meer-/minderwerklijst en de afwerking van de  woningen. 

Via je Mijn Eigen Huis account heb je 1 week de tijd om je in te schrijven voor jouw 5 meest favoriete woningen in Stelaertshoeve.

De toewijzing

Na die week sluit de inschrijfdatum en vindt de toewijzing van de woningen plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers.

De toewijzing vindt plaats aan de meest concrete kandidaten. Dat wil zeggen dat je een financiële check hebt gedaan en dus weet wat je bij de bank kunt lenen. We kijken ook naar het moment van inschrijving als belangstellende voor Stelaertshoeve. Wij streven op die manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal (zonder voorbehoud) verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw: dat is voor zowel BPD als voor jou als mogelijk toekomstig bewoner een voordeel.

Als er ná de inventarisatie van de inschrijvingen nog gelijkwaardige kandidaten voor een woning zijn, dan kan er gekozen worden om te loten.

Ná de toewijzing

Als jij een woning toegewezen hebt gekregen, neemt de makelaar contact met je op voor een verkoopgesprek. Daarna heb je 1 week de tijd om te beslissen of je gaat kopen. Als jij afziet van de aankoop, volgt een afspraak met een reservekandidaat voor het bouwnummer in kwestie.

Heb je geen woning toegewezen gekregen? Dan krijg je daarvan ook bericht. Als iemand afziet van de koop, en jij bent de eerste reservekandidaat, dan wordt er meteen contact met jou opgenomen. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek de op de reservelijst staat.

  Meer over de wijk?
  Meer over de Mijn Eigen Huis omgeving