Het Ronde Tafelhuis

Het Ronde Tafelhuis is een interreligieus ontmoetingscentrum in Tilburg Noord. In deze wijk hebben zich de afgelopen decennia mensen gevestigd uit alle werelddelen. Mensen met verschillende culturele, maatschappelijke en religieuze achtergronden zijn hier thuis.

Verbinding

Het Ronde Tafelhuis is een plek waar verbindingen tot stand komen. Mensen hebben hier een eigen plaats om samen te komen voor gebed en activiteiten. Religie, zingeving en levensbeschouwing mogen hier heel nadrukkelijk aanwezig zijn. De verschillende groepen werken samen aan een programma-aanbod dat aansluit bij de actualiteit. En gaan spannende onderwerpen zoals o.a. radicalisering, armoede en vluchtelingenopvang niet uit de weg.

Helpen en verkennen

Onderling helpen de groepen elkaar op weg met bijvoorbeeld de formulierenhulp, taalmaatjes en de 'Sop-en Zeepplank'. Dialoog- en debatavonden worden ontwikkeld om met elkaar in gesprek te gaan en daarbij verbindingen te leggen. Daarnaast brengen zij ondernemers en bezoekers samen om met elkaar te verkennen hoe werk en arbeid een plaats kunnen krijgen. 
Meer weten? Kijk ook eens op www.rondetafelhuistilburg.nl.

Boeken, films, games huren? De nieuwe bibliotheek
Benieuwd naar het Von Weberpark? Bekijk het Von Weberpark