Von Weberpark

Het Von Weberpark en het Wagnerplein vullen elkaar aan. Het autovrije plein krijgt een stedelijk karakter. Hierdoor ontstaat er ruimte voor grote aantallen bezoekers van de bibliotheek, Drieburcht en de weekmarkt. Het winkelcentrum, de horeca, de bibliotheek en De Nieuwe Heikant zijn allemaal gericht op het plein.

Uitgangspunt

In het park is de bestaande kwaliteit het uitgangspunt. Een aantal bomen wordt gekapt en de padenstructuur in het park wordt logischer ingericht. Daardoor wordt het park veiliger en toegankelijker. In het park komen meer open plekken en een siertuin. 

Levendigheid en rust

De verbinding tussen plein en park krijgt ook fysiek vorm. Tussen sportcluster De Drieburcht en de nieuwe bibliotheek loopt een groene loper van het plein naar het park. Ook tussen de nieuwe bibliotheek en de daarnaast te realiseren bebouwing wordt een pad aangelegd. Eind 2015 werd met het aanleggen van een nieuw fietspad de eerste aanzet gegeven voor de realisatie van het 'nieuwe' park. De levendigheid van het plein en de rust van het park: het beste van 2 werelden.

Waar ontmoet je elkaar? Het Ronde Tafelhuis
Boeken, films, games huren? Nieuwe bibliotheek